GIỚI THIỆU CLASS CUNG THỦ

Vũ Khí: Thiên Cung

Mô Tả: Tấn công từ xa – Sát thương liên tục

Đặc điểm: Tầm xa, Sát thương liên tục

Độ Khó Thao Tác: ★★★

 

🦋 KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG

 

Kỹ Năng

Hiệu Quả

Thiên Phú

Hiệu Quả Thiên Phú

Bắn đa tầng

 

 • Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi đường thẳng 200% sát thương

 

 • Thời gian hồi: 3 giây

Cường Hóa Tiễn

 

 • Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 5%

 

 • Điều kiện: Thăng 1 mở

Cường Kích

 

 • Có xác suất tăng 9% tấn công, duy trì 5 giây

 

 • Điều kiện: Thăng 1 mở

 

 

Tên Phân Liệt

 

 • Gây cho 8 quái và 4 người chơi trong phạm vi hình quạt 300%

 

 • Thời gian hồi: 6 giây

Cường Hóa Tiễn

 

 • Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 10%

 

 • Điều kiện: Thăng 1 mở

Ảnh Chi Vũ

 

 • Có xác suất tăng 30% né tránh, duy trì 5 giây

 • Điều kiện: Thăng 2 mở

Mưa Tên Trời Phạt

 

 • Gây cho 10 quái và 5 người chơi trong phạm vi đường thẳng 200% sát thương

 

 • Thời gian hồi: 10 giây

Cường Hóa Tiễn

 

 • Mục tiêu tăng 3, sát thương kỹ năng tăng 20%

 

 • Điều kiện: Thăng 3 mở

 

 

Tiễn Thuật Bí Ẩn

 

 • Có xác suất bỏ qua phòng thủ mục tiêu, duy trì 5 giây

 

 • Điều kiện: Thăng 3 mở

Tên Trừng Phạt

 

 • Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi hình tròn 400%

 

 • Thời gian hồi: 12 giây

Cường Hóa Tiễn

 

 • Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 20%

 

 • Điều kiện: Thăng 3 mở

 

Xuyên Tâm Tiễn

 

 • Có xác suất giảm 30% phong thủ mục tiêu, duy trì 5 giây

 

🦋 KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

 

Kỹ Năng

Điều Kiện

Hiệu quả

Cao Thủ Hẹn Chiến 1 nhận

Luyện Ngục Băng Tuyết

 

 • Tấn công có 20% tạo ra Bạo Phong Tuyết gây cho 4 địch xung quanh 300% sát thương, chờ 8 giây

 

 

Cao Thủ Hẹn Chiến 2 nhận

Bích Ảnh Du Tông

 

 • Di chuyển của nhân vật tăng 20%

 

 

Cao Thủ Hẹn Chiến 3

Phủ Gió Xuân

 

 • Mỗi 10 giây người chơi hồi 5%HP

 

 

Cao Thủ Hẹn Chiến 4 nhận

Chân Dương Hộ Thể

 

 • Giảm 8% sát thương mà bản thân chịu, lúc PvP có thể giảm 16% sát thương

 

 

Cao Thủ Hẹn Chiến 5 nhận

Thanh Tơ Bàn Lữ

 

 • Tấn công có 10% khiến địch giảm tốc 40%, duy trì 3s

 

 

Thăng Chức 2 nhận

Vòng Sáng Cực

 

 • Giúp bản thân và đồng đội tăng 15% cuồng kích

 

Mở Mạch Thanh Long được nhận

Sức Mạnh Thanh Long

 

 • Tăng 30% EXP nhân vật nhận được

 

 

Mở Mạch Bạch Hổ được nhận

Sức Mạnh Bạch Hổ

 

 • Khi bản thân bị 3 sát thương, tăng 20% sát thương nhân vật

 

Mở Mạch Chu Tước được nhận

Sức Mạnh Chu Tước

 

 • Sát thương nhân vật gây cho tất cả Boss tăng 10%

 

Mở Mạch Huyền Vũ được nhận

Sức Mạnh Huyền Vũ

 

 • Khi PvP giảm sát thương bản thân chịu 10%

 

 

Mở Mạch Ác Thú được nhận

Sức Mạnh Ác Thú

 

 • Mỗi cấp tăng them 10 điểm tấn công, mỗi 50 cấp tăng 1% sát thương gây cho Boss

 

🦋 KỸ NĂNG SÁT THẦN

 

Điều kiện: Chính tuyến level 16 mở kỹ năng

    •  Khi đủ nộ khí có thể thi triển kỹ năng sát thần, gây sát thương diện rộng. Trong thời gian Sát Thần các thuộc tính tăng toàn diện, số bậc càng cao, thuộc tính càng cao.

    •  Nhân vật đạt level 250 và 320 mở Nhiệm Vụ Sát Thần, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ sẽ tăng Bậc Sát Thần.

    •  Sau khi Sát Thần sẽ thay đổi ngoại hình nhân vật, mỗi bậc đều có ngoại hình khác nhau.

    •  Có thể cài đặt tự thi triển kỹ năng trong Cài Đặt

 

Các Chủ nhân hãy ghi nhớ thông tin và vào trải nghiệm game với bé Na dễ thương nhé!