GIỚI THIỆU CLASS PHÁP SƯ

♦ Vũ Khí: Vũ Phiến

♦ Mô Tả: Toàn lực khống chế - Bùng nổ phép thuật

♦ Đặc điểm: Tầm xa, Khống chế, Sát thương phép thuật mạnh mẽ

Độ Khó Thao Tác: ★★★

 

🦋 KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG

 

Kỹ Năng

Hiệu Quả

Thiên Phú 

Hiệu Quả Thiên Phú

Sấm Sét Cháy Rực

•  Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi hình tròn  200% sát thương

•  Thời gian hồi: 3 giây

Phép Thuật Hiệu Lực Mạnh

•  Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 5%

•  Điều kiện: Thăng 1 mở

Nguyên Tố Tăng Cường

•  Có xác suất tăng 9% tấn công, duy trì 5 giây

•  Điều kiện: Thăng 1 mở

 

Ánh Sáng Lôi Phạt

•  Gây cho 8 quái và 4 người chơi trong phạm vi hình quạt 300% sát thương

•  Thời gian hồi: 6 giây

Pháp Thuật Hiệu Lực Mạnh

•  Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 10%

•  Điều kiện: Thăng 2 mở

Thuẫn Ma Pháp

•  Có xác suất nhận khiên hấp thu sát thương bằng 15% HP tối đa, duy trì 10 giây

•  Điều kiện: Thăng 2 mở

Rồng Gào Thét

•  Gây cho 10 quái và 5 người chơi trong phạm vi hình tròn 400% sát thương

•  Thời gian hồi: 10 giây

Phép Thuật Hiệu Lực Mạnh

•  Mục Tiêu Tăng 3, sát thương kỹ năng tăng 20%

•  Điều kiện: Thăng 3 mở

Phép Thuật Cực

•  Có xác suất tăng 30% cuồng kích, duy trì 5 giây

•  Điều kiện: Thăng 3 mở

Xung Mạch Hủy Diệt

•  Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi hình tròn 400% sát thương

Phép Thuật Hiệu Lực Mạnh

•  Mục tiêu tăng 3, sát thương kỹ năng tăng 20%

•  Điều kiện: Thăng 4 mở

Tê Liệt

•  100% có xác suất khiến mục tiêu Tê Liệt trong 2 giây

•  Điều kiện: Thăng 4 mở

 

🦋 KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

 

Kỹ Năng

Điều Kiện

Hiệu quả

Cao Thủ Hẹn Chiến 1 nhận

Luyện Ngục Băng Tuyết

•  Tấn công có 20% tạo ra Bạo Phong Tuyết gây cho 4 địch xung quanh 300% sát thương, chờ 8 giây

Cao Thủ Hẹn Chiến 2 nhận

Bích Ảnh Du Tông

•  Di chuyển của nhân vật tăng 20%

Cao Thủ Hẹn Chiến 3

Phủ Gió Xuân

•  Mỗi 10 giây người chơi hồi 5%HP

Cao Thủ Hẹn Chiến 4 nhận

Chân Dương Hộ Thể

•  Giảm 8% sát thương mà bản thân chịu, lúc PvP có thể giảm 16% sát thương

Cao Thủ Hẹn Chiến 5 nhận

Thanh Tơ Bàn Lữ

•  Tấn công có 10% khiến địch giảm tốc 40%, duy trì 3 giây

Thăng Chức 2 nhận

Vòng Sáng Sát Lục

•  Giúp bản thân và đồng đội tăng 10% sát thương

Mở Mạch Thanh Long được nhận

Sức Mạnh Thanh Long

•  Tăng 30% EXP nhân vật nhận được

Mở Mạch Bạch Hổ nhận

Sức Mạnh Bạch Hổ

•  Khi bản thân bị 3 sát thương, tăng 20% sát thương nhân vật

Mở Mạch Chu Tước được nhận

Sức Mạnh Chu Tước

•  Sát thương nhân vật gây cho tất cả Boss tăng 10%

Mở Mạch Huyền Vũ được nhận

Sức Mạnh Huyền Vũ

•  Khi PvP giảm sát thương bản thân chịu 10%

Mở Mạch Ác Thú được nhận

Sức Mạnh Ác Thú

•  Mỗi cấp tăng them 10 điểm tấn công, mỗi 50 cấp tăng 1% sát thương gây cho Boss

 

🦋 KỸ NĂNG SÁT THẦN

 

► Điều kiện: Chính tuyến level 16 mở kỹ năng

    •  Khi đủ nộ khí có thể thi triển kỹ năng sát thần, gây sát thương diện rộng. Trong thời gian Sát Thần các thuộc tính tăng toàn diện, số bậc càng cao, thuộc tính càng cao.

    •  Nhân vật đạt level 250 và 320 mở Nhiệm Vụ Sát Thần, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ sẽ tăng Bậc Sát Thần.

    •  Sau khi Sát Thần sẽ thay đổi ngoại hình nhân vật, mỗi bậc đều có ngoại hình khác nhau.

    •  Có thể cài đặt tự thi triển kỹ năng trong Cài Đặt

 

Các Chủ nhân hãy ghi nhớ thông tin và vào trải nghiệm game với bé Na dễ thương nhé!