GIỚI THIỆU CLASS SÁT THỦ

♦ Vũ Khí: Song Kiếm

♦ Mô Tả: Sở trường cận chiến - Tính bộc phá cực cao

♦ Đặc điểm: Cận chiến, Bạo kích, Sát thương liên tục

Độ Khó Thao Tác: ★★

 

🦋 KỸ NĂNG CHỦ ĐỘNG
 

Kỹ Năng

Hiệu Quả

Thiên Phú

Hiệu Quả Thiên Phú

Như Rồng Ra Biển

 

• Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi đường thẳng 200% sát thương

 

• Thời gian hồi: 3 giây

Tâm Nhãn Lưu

 

• Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 5%

 

• Điều kiện: Thăng 1 mở

Ảnh Tập

 

• Có xác suất tăng 15% phá giáp, duy trì 5 giây

 

• Điều kiện: Thăng 1 mở

Song Ưng Xoay Mình

 

• Gây cho 8 quái và 4 người chơi trong phạm vi hình quạt 300% sát thương

 

• Thời gian hồi: 6 giây

Tâm Nhãn Lưu

 

• Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 10%

 

• Điều kiện: Thăng 2 mở

Nhẫn Cuồng Bạo

 

• Bạo thương Song Ưng Xoay Mình tăng 150%

 

• Điều kiện: Thăng 2 mở

Quyển Loạn Vũ

 

• Gây cho 10 quái và 5 người chơi trong phạm vi hình tròn 400% sát thương

 

• Thời gian hồi: 10 giây

Tâm Nhãn Lưu

 

• Mục tiêu tăng 3, sát thương kỹ năng tăng 20%

 

• Điều kiện: Thăng 3 mở

Chuyên Chú

 

Có xác suất tăng 30% cuồng kích, duy trì 5 giây

 

Điều kiện: Thăng 3 mở

Liên Phá Loạn Vũ

 

• Gây cho 6 quái và 3 người chơi trong phạm vi hình tròn 400% sát thương

 

• Thời gian hồi: 12 giây

Tâm Nhãn Lưu

 

• Mục tiêu tăng 2, sát thương kỹ năng tăng 20%

 

• Điều kiện: Thăng 4 mở

Choáng

 

• 100% có xác suất khiến mục tiêu bị Choáng 2 giây

 

• Điều kiện: Thăng 4 mở

 

 

🦋 KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

 

Kỹ Năng

Điều Kiện

Hiệu quả

Cao Thủ Hẹn Chiến 1 nhận

Luyện Ngục Băng Tuyết

 

• Tấn công có 20% tạo ra Bạo Phong Tuyết gây cho 4 địch xung quanh 300% sát thương, chờ 8 giây

Cao Thủ Hẹn Chiến 2 nhận

Bích Ảnh Du Tông

 

• Di chuyển của nhân vật tăng 20%

Cao Thủ Hẹn Chiến 3

Phủ Gió Xuân

 

• Mỗi 10 giây người chơi hồi 5%HP

 

Cao Thủ Hẹn Chiến 4 nhận

Chân Dương Hộ Thể

 

• Giảm 8% sát thương mà bản thân chịu, lúc PvP có thể giảm 16% sát thương

Cao Thủ Hẹn Chiến 5 nhận

Thanh Tơ Bàn Lữ

 

• Tấn công có 10% khiến địch giảm tốc 40%, duy trì 3s

Thăng Chức 2 nhận

Vòng Xuyên Thấu

 

• Giúp bản thân và đồng đội tăng 25% xuyên giáp

 

Mở Mạch Thanh Long được nhận

Sức Mạnh Thanh Long

 

• Tăng 30% EXP nhân vật nhận được

Mở Mạch Bạch Hổ nhận

Sức Mạnh Bạch Hổ

 

• Khi bản thân bị 3 sát thương, tăng 20% sát thương nhân vật

Mở Mạch Chu Tước được nhận

Sức Mạnh Chu Tước

 

• Sát thương nhân vật gây cho tất cả Boss tăng 10%

Mở Mạch Huyền Vũ được nhận

Sức Mạnh Huyền Vũ

 

• Khi PvP giảm sát thương bản thân chịu 10%

 

Mở Mạch Ác Thú được nhận

Sức Mạnh Ác Thú

 

• Mỗi cấp tăng thêm 10 điểm tấn công, mỗi 50 cấp tăng 1% sát thương gây cho Boss

 

🦋 KỸ NĂNG SÁT THẦN

Điều kiện: Chính tuyến level 16 mở kỹ năng

    Khi đủ nộ khí có thể thi triển kỹ năng sát thần, gây sát thương diện rộng. Trong thời gian Sát Thần các thuộc tính tăng toàn diện, số bậc càng cao, thuộc tính càng cao.

    Nhân vật đạt level 250 và 320 mở Nhiệm Vụ Sát Thần, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ sẽ tăng Bậc Sát Thần.

    Sau khi Sát Thần sẽ thay đổi ngoại hình nhân vật, mỗi bậc đều có ngoại hình khác nhau.

    Có thể cài đặt tự thi triển kỹ năng trong Cài Đặt

 

Các Chủ nhân hãy ghi nhớ thông tin và vào trải nghiệm game với bé Na dễ thương nhé!