SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY NHẬN NGAY CHIẾN THÚ (26/07)

► Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 26/07 – 23h59 ngày 01/08
► Thời gian trao thưởng: 02/08 - 03/08
► Phạm vi: Toàn server
► Nội dung:
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tích lũy nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận thưởng quà của mốc nạp và các mốc trước đó.
• Thưởng sẽ được trao qua thư sau khi sự kiện kết thúc.
• Phần thưởng các mốc tích lũy như sau:
Các mốc nạp tích lũy
Phần thưởng
100.000 đ
Danh Hiệu Đại Gia Chí Tôn*1
200.000 đ
Hộp Chọn Khung Hình Thần*1
300.000 đ
Hộp Chọn Khung Chat*1
400.000 đ
Hộp Nội Đơn Thiên Tuyển*70
500.000 đ
Hộp Chọn Thú Cưỡi*1
1.000.000 đ
Hộp Chọn Vũ Khí Thần*1
2.000.000 đ
Hộp Thời Trang Thần Tuyển*1
3.000.000 đ
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết*1
4.000.000 đ
Hộp Chọn Hoàng Cực*1
5.000.000 đ
Đường Tăng Đời 2*1
 
Chiến Thú-Đường Tăng Đời 2