SỰ KIỆN MỞ SERVER

Sự kiện mở server diễn ra trong 7 ngày kể từ khi mở server với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

 

1. Tạo Guild

Tạo Guild, mời bạn bè cùng tham gia cống hiến để Guild càng lớn mạnh hơn. Thành viên càng đông, cấp Guild càng cao càng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Chỉ chủ Guild mới được nhận thưởng. Mau chóng thành lập và xây dựng Guild của riêng bản thân nào.

 

 

 

Điều Kiện

Phần Thưởng

Số Lượt Nhận

Tạo Guild

3 x Viên EXP-Sơ

20

3000 Cống Hiến Guild

Bổ Nhiệm 3 Phó Guild

3 x Viên EXP-Sơ

10

3000 Cống Hiến Guild

 

Thành Viên Đạt 20 Người

3 x Viên EXP-Sơ

 

5

5000 Cống Hiến Guild

1 x Dây Tiên Cam Bậc 5 – 2 Sao

 

Thành Viên Đạt 30 Người

3 x Viên EXP-Trung         

 

5

8000 Cống Hiến Guild

1 x Bùa Tiên Cam Bậc 5 – 2 Sao

 

Guild Đạt Lv2

3 x Viên EXP-Trung         

 

2

8000 Cống Hiến Guild

20 x Thuốc Tiến Cấp Thú Cưỡi

 

Guild Đạt Lv3

3 x Viên EXP-Cao

 

2

10000 Cống Hiến Guild

200 Kim Cương Khóa

 

2. Diệt BOSS Lần Đầu

Tham gia diệt BOSS lần đầu để nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn.

 

 

 

Điều Kiện

Phần Thưởng

 

BOSS Lv240

BOSS Thế Giới Tầng 1

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv280

BOSS Thế Giới Tầng 2

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv350

BOSS Thế Giới Tầng 2

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv400

BOSS Thế Giới Tầng 2

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv360

BOSS Thế Giới Tầng 3

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv430

BOSS Thế Giới Tầng 3

1 x Thánh Khí Linh

1 x Thuốc Mệt Mỏi

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv350

BOSS Chiến Tầng 1

1 x Tinh Phách Thánh Khí

1 x Thuốc Thánh Khí-Cao

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv400

BOSS Chiến Tầng 2

1 x Tinh Phách Thánh Khí

1 x Thuốc Thánh Khí-Cao

1 x Lì Xì Guild

 

BOSS Lv410

BOSS Chiến Tầng 2

1 x Tinh Phách Thánh Khí

1 x Thuốc Thánh Khí-Cao

1 x Lì Xì Guild

 

3. Người Trong Mộng

Kết Hôn – Kết Bái nhận Danh Hiệu độc nhất. Chỉ dành cho Top 10 cặp đôi đầu tiên.

 

 

 

Hạng

Phần Thưởng

 

1

20 x Pha Lê Đỏ

20 x Kết Tinh Tình Yêu

 

2

18 x Pha Lê Đỏ

18 x Kết Tinh Tình Yêu

 

3

16 x Pha Lê Đỏ

 16 x Kết Tinh Tình Yêu

 

4

14 x Pha Lê Đỏ 

14 x Kết Tinh Tình Yêu

 

5

12 x Pha Lê Đỏ

12 x Kết Tinh Tình Yêu

 

6

10 x Pha Lê Đỏ

10 x Kết Tinh Tình Yêu

 

7

9 x Pha Lê Đỏ

9 x Kết Tinh Tình Yêu

 

8

8 x Pha Lê Đỏ

8 x Kết Tinh Tình Yêu

 

9

7 x Pha Lê Đỏ

7 x Kết Tinh Tình Yêu

 

10

6 x Pha Lê Đỏ

6 x Kết Tinh Tình Yêu

 

 

 

4. Guild Tranh Bá

Ngày 4 mở server sẽ mở Guild Tranh Bá. Chiến thắng Guild Tranh Bá sẽ được chiếm giữ Thần Điện Hộ Thần với nhiều lợi ích.

 

 

 

Điều Kiện

Phần Thưởng

 

Chủ Guild Thần Điện Hộ Thần được nhận

1000 Kim Cương Khóa

1 x Đá Đỏ Lv3

1 x Đá   Lam Lv3

 

Thành viên Thần Điện Hộ Thần được nhận

2 x  100 Kim Cương Khóa

2 x Đá Đỏ Lv2

2 x Đá Lam Lv2

 

Người chơi khác tham gia được nhận

100 Kim Cương Khóa

2 x Đá Đỏ Lv2

2 x Đá Lam Lv2

 

Các Chủ nhân hãy ghi nhớ thông tin và vào trải nghiệm game với bé Na dễ thương nhé!