SỰ KIỆN NẠP HẰNG NGÀY NHẬN QUÀ ĐẦY TAY (23/08)

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h00 ngày 23/08 – 23h59 29/08
♦ Phạm vi: Toàn Server
♦ Nội dung: Chỉ trong thời gian áp dụng, nạp thông qua nap.thienkhoi.zing.vn sẽ được nhận thưởng.

1. Đăng nhập nhận thưởng:
• Bước 1: Truy cập trang nạp → Đăng nhập tài khoản bất kỳ (Zing, Facebook, Zalo, Role, Chơi Ngay).

• Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, chọn Đăng nhập mỗi ngày trên Pay.zing.vn

• Bước 3: Chọn Nhận quà sẽ có bảng thông báo phần thưởng đang được gửi vào thư của nhân vật đã chọn.

• Bước 4: Phần thưởng được gửi qua Thư của nhân vật đã chọn.

Ngày
Quà tặng
Số lượng
1
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
10
2
Chọn Khung Chat-Tốt
1
3
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
10
4
Chọn Khung Hình-Tốt
1
5
Đá Cường Hóa-Đỉnh
1
6
Thuốc x3 EXP
1
7
Quà mừng gộp server
1
 

2. Nạp bất kỳ lần đầu các cổng thanh toán:
• Bước 1: Truy cập trang nạp → Đăng nhập tài khoản bất kỳ (Zing, Facebook, Zalo, Role, Chơi Ngay).

• Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn nhân vật muốn nạp.

• Bước 3: Nạp bất kỳ lần đầu ở các cổng thanh toán được kiến nghị ở trên thông báo để nhận thưởng.

• Bước 4: Nạp gói bất kỳ và chọn phương thức thanh toán được kiến nghị.

• Bước 5: Sau khi thanh toán thành công, phần thưởng sẽ được gửi vào Thư của nhân vật đã chọn.

Nhiệm vụ
Quà tặng
Số lượng
ZaloPay
Tinh Phách Thú Cưỡi
3
Thẻ Zing
Tinh Phách Tinh Linh
3
Thẻ Visa – Master – JCB
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
20
Thẻ ATM - iBanking
Thẻ Tạo Mới BOSS (Thường)
5
SMS
Quà Chiến Thú Ngày
10