SỰ KIỆN NẠP LẦN ĐẦU MỖI NGÀY NHẬN QUÀ XỊN (16/08)

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h00 ngày 16/08 – 23:59 22/08
♦ Phạm vi: Toàn Server
♦ Nội dung: Nạp lần đầu mỗi ngày các gói nạp Kim Cương sẽ nhận được quà xịn.
• Bước 1: Truy cập trang nạp → Đăng nhập tài khoản bất kỳ (Zing, Facebook, Zalo, Role, Chơi Ngay).

• Bước 2: Chọn gói nạp nhận code (7 Gói nạp Kim Cương)
• Bước 3: Chọn phương thức thanh toán
• Bước 4: Thanh toán gói nạp và vào game nhận thưởng
 
¤ Nội dung chương trình:
• Trong thời gian diễn ra chương trình, chỉ cần nạp các gói nạp Kim Cương sẽ nhận được quà xịn.
• Quà sẽ được gửi trực tiếp thông qua thư trong game.
*Lưu ý: Trong thời gian diễn ra chương trình, mỗi gói nạp Kim Cương khi nạp lần đầu sẽ nhận được quà trực tiếp trong game. Qua ngày sẽ làm mới lại lượt nhận quà.
Ví dụ: Ngày 1 một nạp 20K nhận được quà tương ứng. Sau đó nạp tiếp 20K sẽ không nhận được quà. Qua ngày 2, số lượt nhận quà được làm mới nên nạp 20K sẽ tiếp tục nhận quà tương ứng.
• Mỗi gói mỗi ngày nạp chỉ được nhận quà ở lần đầu nạp.
 
¤ Phần quà:
Nạp
Quà tặng
Số lượng
 
 
 
 
 
 
60 Kim Cương
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
50
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
50
Thuốc Tăng Chiến Thú
50
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
1
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
50
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
10
Vé Nguyên Tố
5
 
 
 
 
 
 
300 Kim Cương
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
100
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
100
Thuốc Tăng Chiến Thú
100
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
2
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
100
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
20
Vé Nguyên Tố
10
 
 
 
 
 
 
680 Kim Cương
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
200
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
200
Thuốc Tăng Chiến Thú
200
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
4
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
200
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
40
Vé Nguyên Tố
20
 
 
 
 
 
 
1280 Kim Cương
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
300
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
300
Thuốc Tăng Chiến Thú
300
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
5
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
300
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
60
Vé Nguyên Tố
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1980 Kim Cương
Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
400
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
400
Thuốc Tăng Chiến Thú
400
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
10
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
400
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
80
Vé Nguyên Tố
40
Đá Thần Thiên Phú 10
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết 2
Rương Kỹ Năng Chiến Thú 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3280 Kim Cương
Rương Đá Thần-Siêu
2
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
850
Thuốc Tăng Chiến Thú
850
Mảnh Tôn Tiểu Thánh
20
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
850
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
170
Vé Nguyên Tố
90
Đá Thần Thiên Phú 15
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết 3
Rương Kỹ Năng Chiến Thú 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6480 Kim Cương
Rương Đá Thần-Siêu
4
Thẻ Chúc Phúc Tinh Linh
1500
Thuốc Tăng Chiến Thú
1500
Đường Tăng Đời 2
2
Thuốc Đột Phá Chiến Thú
1500
Lệnh Tầm Bảo Chân Tuyển
350
Vé Nguyên Tố
180
Đá Thần Thiên Phú 30
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết 10
Rương Kỹ Năng Chiến Thú 10