SỰ KIỆN TIỆC LIÊN HOAN - ĐẬP TRỨNG VÀNG (01/08)

► Thời gian diễn ra sự kiện: từ ngày 01/08 – 06/08
► Phạm vi: Toàn Server
► Nội dung: Sự kiện Tiệc Liên Hoan là chuỗi sự kiện bao gồm:
 
1. Phó Bản X2:
 Phó Bản X2
 
 
2. Nạp Tích Lũy:
Nạp Tích Lũy
Nạp
Phần thưởng
 
 
 
 
880 Kim Cương
X1 Khung Nhân Vật
X1 Tinh Phách Tinh Linh
X5 Búa Vàng
X1 Đá Cường Hóa-Đỉnh
X10 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
1880 Kim Cương
X1 Khung Chat
X1 Đá Cường Hóa-Đỉnh
X15 Búa Vàng
X1 Đá Tẩy Luyện-Đỉnh
X20 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
3880 Kim Cương
X1 Đá Thần Luyện
X2 Tinh Phách Tinh Linh
X25 Búa Vàng
X1 Thuốc x3 EXP
X30 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
7560 Kim Cương
X10 Thuốc Thánh Khí-Cao
X2 Đá Cường Hóa-Đỉnh
X40 Búa Vàng
X2 Đá Tẩy Luyện-Đỉnh
X50 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
14560 Kim Cương
X20 Thuốc Cánh-Cao
X3 Tinh Phách Tinh Linh
X60 Búa Vàng
X1 Quà Ưu Đãi Hoàng Kim
X80 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
 
 
32800 Kim Cương
Cấp 1~399 Thánh Khí đời 4
Cấp 400~499 Thánh Khí đời 4
Cấp 500~599 Thánh Khí đời 5
Cấp 600~699 Thánh Khí đời 6
X3 Đá Cường Hóa-Đỉnh
X75 Búa Vàng
X1 Quà Ưu Đãi Kim Cương
X100 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
58800 Kim Cương
X100 Tàu Ngầm Lõi Cứng Nội Đơn
X4 Tinh Phách Tinh Linh
X85 Búa Vàng
X1 Quà Ưu Đãi Bá Vương
X120 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
 
 
 
 
88000 Kim Cương
X8 Thuốc Nhuộm-Tốt
X4 Đá Tẩy Luyện-Đỉnh
X100 Búa Vàng
X1 Quà Ưu Đãi Đỉnh Cao
X140 Thuốc Đột Phá Chiến Thú
• Trong thời gian mở nạp tích lũy, qua ngày sẽ không làm mới.
 
 
3. BOSS Rơi:
• Diệt Boss trên Lv235 trong Thần Dụ Cấm Địa, Boss Thế Giới, Boss Chiến Cơ có cơ hội nhận được Rương BOSS.
 
 
4. Đăng Nhập Hai Bậc:
• Đăng nhập vào mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận thưởng.
• Mỗi ngày đăng nhập, nạp mốc bất kỳ sẽ có thể nhận thêm.
Đăng nhập hai bậc
 
 
5. Mua Giới Hạn Ngày:
 Mua Búa Vàng với giá hấp dẫn giới hạn mỗi ngày
Phần thưởng
Giá
Số lần mua/ngày
x20 Búa Vàng
300 Kim Cương
1
x20 Búa Vàng
500 Kim Cương
3
x20 Búa Vàng
800 Kim Cương
30
X20 Tàu Ngầm Lõi Cứng Nội Đơn
400 Kim Cương
2
 
 
6. Đầu Tư:
• Đầu tư 500 Kim Cương nhận liên tiếp trong 5 ngày và Danh hiệu đặc biệt.
 
 
7. Quà Nạp:
Quà nạp mỗi ngày
Nạp
Phần Thưởng
 
 
 
 
680 Kim Cương
X1 Tinh Phách Thú Cưỡi
X5 Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi
X1 Thuốc Mệt Mỏi
X10 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X10 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
1280 Kim Cương
X15 Búa Vàng
X2 Quyển Thần Tinh Không
X1 Đá Lam Lv5
X15 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X15 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
3280 Kim Cương
X1 Đá Thần Luyện
X1 Thuốc x3 EXP
Thẻ x2 Chiến Hồn
X20 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X20 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
6480 Kim Cương
X40 Búa Vàng
X1 Hộp Đá Thần
X10 Thần Binh Đơn-Cao
X25 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X25 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
12800 Kim Cương
X20 Thần Binh Đơn-Cao
X1 Tinh Phách Tinh Linh
X40 Búa Vàng
X30 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X30 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
25600 Kim Cương
X1 Đá Lam Lv8
X2 Tinh Phách Tinh Linh
X45 Búa Vàng
X35 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X35 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
37000 Kim Cương
X100 Tàu Ngầm  Nội Đơn
X3 Tinh Phách Tinh Linh
X50 Búa Vàng
X40 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X40 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
 
 
55000 Kim Cương
X5 Thuốc Nhuộm-Tốt
X4 Tinh Phách Tinh Linh
X55 Búa Vàng
X45 Lệnh Tầm Bảo (Tùy theo cấp độ nhân vật)
X45 Viên EXP Ngày Lễ
 
 
8. Đập Trứng Vàng:
• Toàn server có thể tham gia dùng Búa Vàng để Đập Trứng tích điểm. 1 Búa Vàng có thể đập 1 Trứng (tăng dần khi đập nhiều Trứng).
• Khi đập trứng có cơ hội may mắn nhận Trứng Đỏ. Đập Trứng Đỏ sẽ có cơ hội nhận được nhiều đặc biệt.
• Tích lũy đủ số Trứng Đỏ sẽ có lên tầng kế tiếp.
Đập Trứng Vàng
Thưởng Đập Trứng
• Khi đập trứng sẽ có cơ hội nhận được Tiệm Thần Bí. Có thể vào Tiệm Thần Bí để mua giảm giá.
• Đập càng nhiều Trứng Đỏ, thưởng càng phong phú.
• Tham gia đập Trứng Đỏ để nhận được Ảo Hóa Thú Cưỡi Tàu Ngầm Lõi Cứng và Khung Hình – Khung chat Thiên Bình, Chiến thú Đường Tăng Đời 2.
Ảo Hóa Thú Cưỡi Tàu Ngầm Lõi Cứng
Chiến Thú – Đường Tăng Đời 2