SỰ KIỆN TIỆC LIÊN HOAN - XẾP HÌNH (27/07)

► Thời gian diễn ra: từ ngày 27/07 – 31/07
► Phạm vi: Toàn Server
► Nội dung: Sự kiện Xếp Hình là chuỗi sự kiện bao gồm:
 
1. Đăng Nhập Hai Bậc:
• Đăng nhập vào mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận thưởng.
• Mỗi ngày đăng nhập, nạp mốc bất kỳ sẽ có thể nhận thêm.
Đăng nhập hai bậc
 
2. Quà Nạp:
Quà Nạp
Nạp
Phần Thưởng
 
 
60 Kim Cương
X1 Quà Mừng Xếp Hình
X2 Hộp Đá Địa Sát
X2 Vé Thần Dụ
 
 
 
 
 
300 Kim Cương 
X3 Quà Mừng Xếp Hình
X1 Thuốc Mệt Mỏi
X10 Viên EXP Ngày Lễ
Cấp 1-399: X3 Lệnh Tầm Bảo
Cấp 400-449: X1 Rương Thanh Đồng Đỉnh Cao
Cấp 450-499: X1 Rương Thanh Đồng Chí Tôn
Cấp 500 trở lên: X1 Rương Thanh Đồng Hồng Hoang
 
 
 
 
 
680 Kim Cương
X5 Quà Mừng Xếp Hình
X3 Hồn Thú Cưỡi
X15 Viên EXP Ngày Lễ
Cấp 1-399: X6 Lệnh Tầm Bảo
Cấp 400-449: X1 Rương Bạch Ngân Đỉnh Cao
Cấp 450-499: X1 Rương Bạch Ngân Chí Tôn
Cấp 500 trở lên: X1 Rương Bạch Ngân Hồng Hoang
 
 
 
 
 
1280 Kim Cương
X10 Quà Mừng Xếp Hình
X1 Đá Cường Hóa-Đỉnh
X20 Viên EXP Ngày Lễ
Cấp 1-399: X9 Lệnh Tầm Bảo
Cấp 400-449: X1 Rương Hoàng Kim Đỉnh Cao
Cấp 450-499: X1 Rương Hoàng Kim Chí Tôn
Cấp 500 trở lên: X1 Rương Hoàng Kim Hồng Hoang
 
 
 
 
 
3280 Kim Cương
X1 Túi Chọn Đá Thần
X1 Quyển Thần Tinh Không
X30 Viên EXP Ngày Lễ
Cấp 1-399: X12 Lệnh Tầm Bảo
Cấp 400-449: X1 Rương Ô Kim Đỉnh Cao
Cấp 450-499: X1 Rương Ô Kim Chí Tôn
Cấp 500 trở lên: X1 Rương Ô Kim Hồng Hoang
 
 
 
 
 
6480 Kim Cương
X1 Ảo Hóa Thiên Tuyển-Siêu
X50 Thuốc Nhuộm-Siêu
X35 Viên EXP Ngày Lễ
Cấp 1-399: X15 Lệnh Tầm Bảo
Cấp 400-449: X1 Rương Ám Kim Đỉnh Cao
Cấp 450-499: X1 Rương Ám Kim Chí Tôn
Cấp 500 trở lên: X1 Rương Ám Kim Hồng Hoang
 
3. Mua Giới Hạn Ngày:
Mua những gói thẻ xếp hình với giá hấp dẫn giới hạn ngày
Phần Thưởng
Giá
Số Lần Mua/Ngày
x20 Thẻ Xếp Hình
300 Kim Cương
1
x20 Thẻ Xếp Hình
500 Kim Cương
2
x20 Thẻ Xếp Hình
800 Kim Cương
30
 
4. BOSS Rơi:
• Diệt Boss trên Lv235 trong Thần Dụ Cấm Địa, Boss Thế Giới, Boss Chiến có cơ hội nhận được Rương Boss.

 
5. Xếp Hình:
• Toàn server có thể tham gia, di chuyển vật phẩm cùng màu để nhận điểm sát thương Boss.
• Nếu một bước phá càng nhiều vật phẩm sẽ càng gây nhiều sát thương tương ứng.
• Diệt Boss sẽ nhận được tất cả thưởng của Boss đó.
• Có thể dùng lựu đạn để nổ toàn bộ trong phạm vi 3x3.
• Mỗi lần tiêu diệt các vật phẩm có xác suất nhận thưởng đạo cụ ngẫu nhiên.
• Phần thưởng may mắn Ảo Hóa Thiên Tuyển-SiêuChiến Thú Đời 2.
Ảo Hóa Thiên Tuyển-Siêu
Rương Chọn Thú Thần