SỰ KIỆN ĐẬP TRỨNG VÀNG NHẬN QUÀ LIỀN TAY THÁNG 6

1. Đập Trứng:

♦ Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 28/06 - 23h59 26/07
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả các Chủ nhân
♦ Cách thức tham gia:
• Bước 1: Chủ nhân truy cập vào trang sự kiện
• Bước 2: Đăng nhập
- Với mỗi 20,000 VND nạp tại trang nạp sẽ được nhận 1 lượt đập trứng (Có thể cộng dồn nếu Chủ nhân nạp nhiều hơn).
- Trường hợp Chủ nhân có 19 point trong ví, nạp thêm 1 point để mua gói 20 point vẫn được lượt đập trứng.
• Bước 3: Đập trứng
• Bước 4: Nhận quà
- Khi đập trứng đạt các mốc chỉ định sẽ có thể nhận thưởng lớn:

Số lượt
Phần thưởng đạt mốc
Số lượng
100
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết
10
200
Rương Trang Bị Võ Hồn
30
400
Võ Hồn Trợ Chiến
2
600
Trư Bát Giới Đời 2
1
800
Ngọc Rồng Vàng
500
1000
Băng Sương Cự Long
1

- Đặc biệt: Khi tham gia đập trứng sẽ có cơ hội nhận được các mảnh ghép. Tổng cộng 6 bộ mảnh ghép. Mỗi bộ có 5 mảnh ghép. Thu thập đủ 1 bộ mảnh ghép sẽ có thể nhận thưởng đặc biệt riêng biệt của mỗi bộ. Thu thập cả 6 bộ mảnh ghép sẽ có thể nhận mốc đập 1000 trứng.

Ghép đủ
Phần thưởng mảnh ghép
Số lượng
Bộ Mảnh Ghép 1
Rương Trang Bị Thú Cưỡi Truyền Thuyết
20
Bộ Mảnh Ghép 2
Rương Trang Bị Tinh Linh Truyền Thuyết
20
Bộ Mảnh Ghép 3
Rương Trang Bị Chiến Thú Truyền Thuyết
20
Bộ Mảnh Ghép 4
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết
20
Bộ Mảnh Ghép 5
Võ Hồn Trợ Chiến
2
Bộ Mảnh Ghép 6
Ngưu Ma Đời 2
1

♦ Phần thưởng Đập Trứng:

Phần thưởng quay thưởng
Số lượng
Thuốc x2 EXP
1
Thuốc x3 EXP
1
Đá Đỏ Lv4
2
Đá Lam Lv4
2
Đá Đỏ Lv5
1
Đá Lam Lv5
1
Pha Lê Long Ngâm Lv4
1
Ngọc Phụng Minh Lv4
1
Phê Lê Long Ngâm Lv5
1
Ngọc Phụng Minh Lv5
1
Đá Khắc
50
Hồn Thú Cưỡi
1
Tinh Phách Thú Cưỡi
1
Hồn Phách Tinh Linh
1
Tinh Phách Tinh Linh
1
Hồn Cánh
1
Tinh Phách Cánh
1
Thánh Khí Hồn
1
Tinh Phách Thánh Khí
1
Hồn Thần Binh
1
Tinh Phách Thần Binh
1
Đá Ngân Ti
1
Đá Thần Ngân Ti
1
Đá Kim Ti
1
Đá Thần Kim Ti
1
Rương Trang Bị Võ Hồn
1
Rương Trang Bị Thú Cưỡi Truyền Thuyết
1
Rương Trang Bị Tinh Linh Truyền Thuyết
1
Rương Trang Bị Chiến Thú Truyền Thuyết
1
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết
1
Quà Chọn Thần Lệnh
1
EXP Đồ Giám-Cao
1
EXP Đồ Giám-Trung
1
EXP Đồ Giám-Sơ
1
Thuốc Thánh Khí-Trung
1
Thuốc Thánh Khí-Cao
1
Thuốc Cánh-Trung
1
Thuốc Cánh-Cao
1
Hộp Địa Sát
10
Hộp Quà Tiên Thạch-Cao
1
Rương Chọn Thiên Canh
5
Bộ Đá-Tốt
3

 

2. Nạp 7 ngày Server Mới:

♦ Thời gian diễn ra: 8 ngày kể từ khi Chủ Nhân đăng ký thông tin trên trang sự kiện (được điểm danh bù 1 ngày)
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả các Chủ nhân
♦ Cách thức tham gia:
• Bước 1: Chủ nhân truy cập vào trang sự kiện
• Bước 2: Đăng nhập
- Với mỗi 20,000 VND nạp tại trang nạp sẽ được nhận phần thưởng tương ứng được hiển thị.
- Trường hợp Chủ nhân có 19 point trong ví, nạp thêm 1 point để mua gói 20 point vẫn được nhận thưởng.
*Lưu ý: Trường hợp event kết thúc ngày 14/04 nhưng ngày 10/04 Chủ nhân mới bắt đầu tham gia thì Chủ nhân chỉ nhận được tối đa 5 ngày, không đủ 7 ngày (10/04 – 14/04).
• Bước 3: Nhận quà

♦ Phần thưởng 7 Ngày:

Điều kiện
Phần thưởng
Số lượng
 
 
 
Nạp đủ 1 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Anh Hùng Bóng Tối
1
Rương Nón Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
Rương Áo Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
 
 
 
Nạp đủ 2 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Lửa Ánh Sáng
1
Rương Tay Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
Rương Quần Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
 
 
 
Nạp đủ 3 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Thân Sĩ Uy Phong
1
Rương Giày Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
Rương Vũ Khí Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
 
 
 
Nạp đủ 4 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Cánh U Minh
1
Hộp Địa Sát
10
Rương Thiên Canh
10
 
 
 
Nạp đủ 5 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Thánh Mẫu Phúc Âm
1
Hộp Địa Sát
10
Rương Thiên Canh
10
 
 
 
Nạp đủ 6 ngày
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Gấu Thái Cực
1
Hộp Địa Sát
20
Rương Thiên Canh
20
Nạp đủ 7 ngày
 
 
Lựa chọn 1
Hộp Quà Thử Nghiệm Tùy Chọn
1
Hộp Địa Sát
30
Rương Thiên Canh
30
 
 
Lựa chọn 2
Rương Dây Đỏ 3 Sao Bậc 9
1
Rương Bùa Đỏ 3 Sao Bậc 9 
1
Rương Thiên Canh
30
 
 
Lựa chọn 3
Rương Dây Đỏ 3 Sao Bậc 11
1
Rương Bùa Đỏ 3 Sao Bậc 11
1
Rương Thiên Canh
30
 
 
Lựa chọn 4
Rương Dây Đỏ 3 Sao Bậc 13
1
Rương Bùa Đỏ 3 Sao Bậc 13
1
Rương Thiên Canh
30

 

3. Nạp tích lũy 21 ngày nhận quà xịn:

♦ Thời gian diễn ra: 25 ngày kể từ khi đăng ký thông tin trên trang sự kiện (được điểm danh bù 4 ngày)
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả các Chủ nhân
♦ Cách thức tham gia:
• Bước 1: Chủ nhân truy cập vào trang sự kiện
• Bước 2: Đăng nhập
- Với mỗi 100,000 VND nạp tại trang nạp sẽ được lựa chọn 1 trong 3 phần thưởng tương ứng được hiển thị.
- Trường hợp Chủ nhân có 99 point trong ví, nạp thêm 1 point để mua gói 20 point vẫn được nhận thưởng.
*Lưu ý: Trường hợp event kết thúc ngày 30/04 nhưng ngày 15/04 Chủ nhân mới bắt đầu tham gia thì Chủ nhân chỉ nhận được tối đa 16 ngày, không đủ 21 ngày (15/04 – 30/04).
• Bước 3: Nhận quà

 

*Sự kiện Nạp 7 ngày Server MớiNạp tích lũy 21 ngày là 2 sự kiện riêng không cộng dồn (nạp 20k nhận Nạp 7 Ngày Server Mới, nạp 100k nhận Nạp Tích Lũy 21 Ngày).
*Cần phải đăng kí sự kiện trước khi nạp điểm danh.
*Các vật phẩm nhận được thông qua thư và là vật phẩm khóa. Trừ khi là rương mở ra phần thưởng bên trong mới không khóa.