SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY NHẬN NGAY CHIẾN THÚ (23/08)

 
► Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 23/08 – 23h59 ngày 29/08
► Thời gian trao thưởng: 30-31/08
► Phạm vi: Toàn server
► Nội dung:
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tích lũy nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận thưởng quà của mốc nạp và các mốc trước đó.
• Thưởng sẽ được trao qua thư sau khi sự kiện kết thúc.
• Phần thưởng các mốc tích lũy như sau:
Các mốc nạp tích lũy
Phần thưởng
50.000 đ
Đá Đỏ Lv9*1
100.000 đ
Đá Đỏ Lv9*1, Đá Lam Lv9*1
200.000 đ
Pha Lê Long Ngâm Lv9*2, Ngọc Phụng Minh Lv9*2
350.000 đ
Hộp Nội Đơn Thiên Tuyển*70, Kim Cang Tuyết Lang Nội Đơn*75
500.000 đ
Hộp Chọn Tinh Linh*1, Kim Cang Tuyết Lang*1
1.000.000 đ
Hộp Chọn Vũ Khí Thần*2, Ảo Hóa Tàu Chiến-Chiến Hạm Vô Đối*1
2.000.000 đ
Hộp Thời Trang Thần Tuyển*1, Thuốc Tiến Cấp Tàu Chiến*85
3.000.000 đ
Rương Thiên Phú Chiến Thú Truyền Thuyết*1,
Thuốc Tăng Chiến Thú*2000, Ảo Hóa Tinh Linh-Phi Tượng 1*1
4.000.000 đ
Hộp Chọn Hoàng Cực*1, Thuốc Đột Phá Chiến Thú*2000,
Ảo Hóa Tinh Linh-Phi Tượng 2*1, Thuốc Tiến Cấp Tinh Linh*70
5.000.000 đ
Đường Tăng Đời 2*1, Trư Bát Giới Đời 2*1, Ngưu Ma Đời 2*1,
Ảo Hóa Tinh Linh-Phi Tượng 3*1, Thuốc Tiến Cấp Tinh Linh*300